HLAVNÍ ORGANIZÁTOR

KULTURNÍ CENTRUM COOLTOUR

Multižánrová platforma současného umění a kultury

www.cooltourova.cz

ZA PODPORY

MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

Akce je pořádána pod záštitou místostarosty Dalibora Mouky

OZO OSTRAVA, s.r.o.

Odvoz a zpracování odpadů

MEDIÁLNÍ PARTNER

RADIO ČAS

www.casradio.cz

SPOLUORGANIZÁTOŘI