HLAVNÍ ORGANIZÁTOR

KULTURNÍ CENTRUM COOLTOUR

Multižánrová platforma současného umění a kultury

www.cooltourova.cz

DC ADRA OSTRAVA

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava

www.adra.cz

ZA PODPORY

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.

MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

Akce je pořádána pod záštitou starostky Šárky Bernfeldové

OZO OSTRAVA, s.r.o.

Odvoz a zpracování odpadů

Tisk Servis

www.tiskservis.cz/

Juta Agency

www.jutaagency.cz/

MEDIÁLNÍ PARTNER

RADIO ČAS

www.casradio.cz

SPOLUORGANIZÁTOŘI

KLUB ATLANTIK

www.klubatlantik.cz

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA

www.dlo-ostrava.cz

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

www.kmo.cz

MERCURE OSTRAVA

www.mercureostrava.cz